[S2] Định Hồn Thiên Thạch

Tin Tức    2023-10-03 18:21:59

1. Giới thiệu về Định Hồn Thiên Thạch

  • Định Hồn Thiên Thạch là vật phẩm dùng để hỗ trợ cường hoá vũ khí và trang bị
  • Định Hồn Thiên Thạch có thể mua tại NPC Đao Kiếm Tiếu với giá: 500,000,000 Lượng.
  • Định Hồn Thiên Thạch chỉ có thể sử dụng cho các loại vũ khí hoặc trang bị có mức cường hoá 10 trở lên.
  • Khi cường hoá thành công mức cường hoá của vật phẩm sẽ tăng 1 cấp, thất bại mức cường hoá của vật phẩm sẽ trở về 0.

2. Hướng dẫn sử dụng

  • Đến gặp Nam Cung Chính Nghĩa tại Xích Thiên Giới.
  • Đến phần cường hoá đặt trang bị và Định Hồn Thiên Thạch vào.
  • Đặt vũ khí hoặc trang bị (có mức cường hoá 10 trở lên) để có thể tiếp tục. Không thể đặt các loại Phúc Vận Phù để tăng thêm tỷ lệ thành công.
  • Nhập "Đồng Ý"

BÀI LIÊN QUAN :