[S2] Nhiệm vụ đổi trang bị võ huân

Hoạt Động    2023-09-05 15:53:32

Trong bầu trời đêm tăm tối của giang hồ, bóng dáng các hiệp khách đang thầm lặng hành động. Một thử thách mới mỗi ngày, một nhiệm vụ huyền bí chờ đợi - đó là định mệnh của những người anh hùng. Hãy chuẩn bị bước vào cánh cổng nhiệm vụ danh vọng, và tìm hiểu bí mật mà giang hồ này đang che giấu. Ai biết được, có thể đằng sau một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản lại là cả một âm mưu to lớn, hay thậm chí một bảo vật vô giá.

1) Đổi trang bị võ huân (Giáp)

 • Level yêu cầu: 150
 • NPC nhận: Sứ giả danh vọng
 • Nội dung: Không cần đánh quái, chỉ việc mang đến 1,000,000,000 Lượng 300 Danh vọng thế lực 
 • Phần thưởng:   Giáp võ huân theo loại hình và cấp độ của nhân vật.


 

2) Đổi trang bị võ huân (Hộ thủ)

 • Level yêu cầu: 150
 • NPC nhận: Sứ giả danh vọng
 • Nội dung: Không cần đánh quái, chỉ việc mang đến 1,000,000,000 Lượng 300 Danh vọng thế lực 
 • Phần thưởng:   Hộ Thủ võ huân theo loại hình và cấp độ của nhân vật.

 

3) Đổi trang bị võ huân (Ủng)

 • Level yêu cầu: 150
 • NPC nhận: Sứ giả danh vọng
 • Nội dung: Không cần đánh quái, chỉ việc mang đến 1,000,000,000 Lượng 300 Danh vọng thế lực 
 • Phần thưởng:    Ủng võ huân theo loại hình và cấp độ của nhân vật.
BÀI LIÊN QUAN :