[S2] Ra mắt trang bị Võ Huân (Chân)

Hoạt Động    2023-10-30 19:40:25

Bản cập nhật lần này, Hiệp Khách Truyền Kỳ sẽ cho ra mắt trang bị Võ Huân (Chân) người chơi có thể nâng cấp trực tiếp

từ trang bị Võ Huân (Thường) hoặc đổi mới.

 

I/Hướng dẫn nâng cấp:

1) Nhiệm vụ Bùa nâng cấp vũ khí (Võ Huân):

 • Level yêu cầu: 150
 • NPC nhận: Thượng Quan Thiên 
 • Nội dung: Không cần đánh quái, chỉ việc mang đến 250,000,000 Lượng và 50 Danh vọng thế lực 
 • Phần thưởng:   Bùa nâng cấp Vũ Khí (Võ Huân).

1) Nhiệm vụ Bùa nâng cấp trang bị (Võ Huân):

 • Level yêu cầu: 150
 • NPC nhận: Thượng Quan Thiên 
 • Nội dung: Không cần đánh quái, chỉ việc mang đến 250,000,000 Lượng và 50 Danh vọng thế lực 
 • Phần thưởng:   Bùa nâng cấp Trang Bị (Võ Huân).

 

Sau khi sở hữu bùa nâng cấp, các hiệp khách có thể đến NPC Sơn Bích để tiến hành nâng cấp trang bị Võ Huân.

 • Trang Bị & Vũ Khí Võ Huân khi nâng cấp thành công lên trang bị Võ Huân (Chân) sẽ giữ nguyên thuộc tính và cường hoá.
 • Trang Bị & Vũ Khí Võ Huân khi nâng cấp thất bại sẽ vẫn giữ nguyên thuộc tính và cường hoá.
 • Chỉ có thể nâng cấp trang bị Võ Huân => Võ Huân (Chân), không thể nâng cấp cho trang bị thường.

Hình ảnh hiệu ứng trang bị Võ Huân (Chân) sau khi nâng cấp

II/ Đổi trang bị Võ Huân (Chân)

Hệ thống đang cập nhật...

 

BÀI LIÊN QUAN :