[S2] Sự kiện Bậc Thầy Thuần Hoá

Sự Kiện    2023-10-07 19:22:17

 

Sự kiện 1:  Thần Thú Tối Thượng

Thời gian

  • Bắt đầu từ ngày 10/10 ~ 13/10/2023

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện,  vật phẩm "Tống Lợi - Linh Thú sẽ được gia tăng thêm 10% tỷ lệ xuất hiện Linh Thú  - Phượng Hoàng và 5% tỷ lệ xuất hiện Linh Thú - Thần Long.

 

Sự kiện 2: Bậc Thầy Thuần Hoá

Thời gian

  • Bắt đầu từ ngày 10/10 - 31/10/2023

Nội dung

  • Trong thời gian diện ra sự kiện, các hiệp khách có thể đến gặp Thiên Vân Nhạc tại Xích Thiên Giới để nhận nhiệm vụ "Bậc Thầy Thuần Hoá"

1) Nhiệm vụ: Bậc Thầy Thuần Hoá

 

BÀI LIÊN QUAN :