[S2] Sự kiện bảo rương Thỏ Ngọc

Sự Kiện    2023-09-18 18:23:35

 • Trung Thu sắp về, bí mật của Thỏ Ngọc chuẩn bị được hé lộ. Ai sẽ là người may mắn sở hữu những Bảo Rương kỳ bí?

Thời gian sự kiện: từ ngày 18.09 - 01.10.2023

Nội dung:

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Hiệp Khách Truyền kỳ sẽ cập nhật 4 nhiệm vụ sự kiện tại NPC Thiên Vân Nhạc như sau

 

1) Sưu tầm Rương thỏ ngọc (Đồng)

 • Level yêu cầu: 140
 • NPC nhận: Thiên Vân Nhạc
 • Nội dung: Tiêu diệt quái vật không chênh lệch quá 15 cấp độ thu thập 100 Thỏ May Mắn  và 5,000,000 Lượng để trả nhiệm vụ.
 • Phần thưởng:  1 Rương Đồng (Khoá) 
 • Lưu ý:  Một nhân vật trả Nhiệm Vụ tối đa 12 lần trong 1 ngày, 1 lần trả là 100 Thỏ May Mắn

Phần thưởng khi mở rương đồng (ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng trên)

 

 

2) Sưu tầm Rương thỏ ngọc (Bạc)

 • Level yêu cầu: 140
 • NPC nhận: Thiên Vân Nhạc
 • Nội dung: Không cần đánh quái, thu thập 3 Rương Đồng  và 50,000,000 Lượng để trả nhiệm vụ
 • Phần thưởng:  1 Rương Bạc(Khoá) 

Phần thưởng khi mở rương Bạc (ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng trên)

 

3) Sưu tầm Rương thỏ ngọc (Vàng)

 • Level yêu cầu: 140
 • NPC nhận: Thiên Vân Nhạc
 • Nội dung: Không cần đánh quái, thu thập 3 Rương Bạc  và 150,000,000 Lượng hoặc
 • 1 Rương Đồng  kèm 1 Heo Vàng  (Mua tại Cashshop)150,000,000 Lượng để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Phần thưởng:  1 Rương Vàng 
 • Lưu ý: Nếu nhân vật thoả mãn đủ cả hai cách hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ ưu tiên hoàn thành theo cách Rương Bạc trước.

Phần thưởng khi mở rương Vàng (ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng trên)

 

4) Sưu tầm Rương thỏ ngọc (Bạch Kim)

 • Level yêu cầu: 140
 • NPC nhận: Thiên Vân Nhạc
 • Nội dung: Không cần đánh quái, thu thập 1 Rương Vàng  kèm 1 Heo Vàng  (Mua tại Cashshop)250,000,000 Lượng để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Phần thưởng:  1 Rương Bạch Kim 

Phần thưởng khi mở rương Bạch Kim (ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng trên)

 

5) Sự kiện phiếu đổi quà

 • Trong thời gian diện ra sự kiện người chơi sưu tầm 2000 Phiếu Đổi Quà Thỏ Ngọc  có thể đổi lấy Nguyệt Thố Bảo Rương bằng cách click chuột phải để sử dụng, sẽ nhận được 1 Nguyệt Thố Bảo Rương 

Phần thưởng khi mở Nguyệt Thố Bảo Rương (ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng trên)

BÀI LIÊN QUAN :