[S2] Sự kiện ra mắt nhân vật Quyền Vương

Sự Kiện    2023-10-16 13:10:55

CHUỖI SỰ KIỆN RA MẮT NHÂN VẬT QUYỀN VƯƠNG

1) Quà Tặng Exp

 • Thời gian: 16/10/2023 - 01/11/2023

Trong thời gian diễn ra sự kiện khi khởi tạo nhân vật Quyền Vương các hiệp khách sẽ nhận được:  

 •  Hộ Tâm Đơn 100% (24 giờ) [Khoá] [HSD 3 ngày] [Số lượng 2]

 

2) Anh Hùng Đích Thực

Thời gian: 16/10/2023 -  23/10/2023

Trong thời gian diễn ra sự kiện các hiệp khách có thể sử dụng điểm võ huân trên người nhân vật để trao đổi thành Thẻ Võ Huân (1000  điểm) tại NPC Thiên Vân Nhạc.

Trao đổi thẻ võ huân theo các bước sau:

 • 1. Đến gặp và trò truyện cùng Thiên Vân Nhạc (Xích Thiên Giới)  -> chọn mục "Xác nhận nhiệm vụ"
 • 2. Tiến hành nhiệm vụ: [140] Anh Hùng Đích Thực
 • 3. Hệ thống sẽ thu thập một lượng võ huân chênh lệch và một số gold nhất định để trả phí chuyển đổi
 • Thăng Thiên 5: tiêu tốn 1600 Võ Huân & 10,000,000 Lượng
 • Thăng Thiên 4: tiêu tốn 1600 Võ Huân & 8,000,000 Lượng
 • Sau khi trao đổi các hiệp khách sẽ nhận được:

 Thẻ Võ Huân (Vô Song)

 • Khi sử dụng sẽ nhận được 1000 Điểm Võ Huân (Không bị giới hạn theo ngày)
 • Nhân vật Võ Huân lớn hơn 600,000 Điểm không thể sử dụng

Khi nhân vật mang theo 1 Tiền Xu Tinh Xảo  để trả nhiệm vụ, lượng võ huân tiêu tốn sẽ giảm còn 1400 điểm.

Vật phẩm Tiền Xu Tinh Xảo có thể mua tại Webshop.

 

3) Mở bán vật phẩm & Gói ưu đãi

Thời gian: 16/10/2023 - 23/10/2023

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Hiệp Khách Truyền Kỳ sẽ mở bán các gói ưu đãi sau:

 •  Gói ưu đãi Cao Thủ: bao gồm: Thuỷ Ngọc Phù V.Khí [Chân] , Thuỷ Ngọc Phù T.Bị [Chân], Phúc vạn phù 20%
 •  Gói ưu đãi Tân Thủ: bao gồm: Hộ Tâm Đơn 100% (24 giờ) [Khoá] [Số Lượng 5].
 •  Hộ Tâm Đơn 150% (24 giờ): Không giới hạn level sử dụng.
BÀI LIÊN QUAN :