[S2] Sự kiện: Tri Ân Sư Đồ

Sự Kiện    2023-11-11 14:11:44

Thời gian

  • Bắt đầu: 13/11/2023
  • Kết thúc:  27/11/2023

 

1) Nhiệm vụ: Tôn Sư Trọng Đạo

  • Level yêu cầu: 140
  • NPC Nhận: Thiên Vân Nhạc
  • Nội dung:  Tiêu diệt quái vật không chênh lệch quá 15 cấp độ thu thập 20 Hoa Tri Ân và 50,000,000 Lượng.
  • Phần thưởng: 1 Hộp Quà Tri Ân

 

Ảnh

Phần thưởng khi mở hộp quà  (ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng trên)

BÀI LIÊN QUAN :