Bảo trì máy chủ ngày 08/01

Tin Tức    2023-01-08 15:24:10

Hiệp Khách Truyền Kỳ sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ hiện có, trong thời gian bảo trì các Hiệp Khách sẽ không thể đăng nhập vào game cũng như các Hiệp Khách đang ở trong game sẽ bị mất kết nối với máy chủ. Mong các Hiệp Khách thông cảm!!!

 Thời gian

  • Bắt đầu: 16:00 ngày 08/01/2022.
  • Kết thúc: 16:05 ngày 08/01/2022 (Dự Kiến).

 Nội dung

  • Sửa lỗi char Hàn Bảo Quân khi OffAttack sử dũng kỹ năng chờ quá nhanh.
  • Cập nhật nâng yêu cầu Danh Hiệu Công Trạng (TLC) từ TOP 10 lên TOP 15.
  • Điều chỉnh công thức tính dame CLVC & ULPT trong PVP.
  • Cập nhật cho phép nâng cấp trang bị võ huân lv 160 -> 160 [Chân].
  • Các loại máu / sâm bán trong shop Bình Thập Chỉ không thể dùng trong PK.

Các cập nhật khác:

 

BÀI LIÊN QUAN :