Cập nhật phần thưởng trồng cây 2023

Tin Tức    2023-02-07 13:18:44

Nhằm mang đến những trải nghiệm và thêm phần thưởng từ hoạt động trồng cây, hạt giống... Từ ngày 07/02/2023, Hiệp Khách Truyền Kỳ sẽ cập nhật tăng phần thưởng và giúp quý nhân sĩ dễ dàng nhận được nhiều vật phẩm quý hơn...  chi tiết như sau:

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 07/02/2023.

Lưu ý:

  • Số điểm có thể tích luỹ tối đa là 250 Điểm.
  • Sau khi đạt 250 Điểm các hiệp khách sẽ không thể nhận thưởng thêm.

BÀI LIÊN QUAN :