Hệ thống Chuyển Sinh

Hoạt Động    2023-02-19 16:15:00

Chuyển sinh là một tính năng đặc biệt của Game Hiệp Khách Giang Hồ được dành riêng cho quý đồng đạo đã đạt đến cấp độ nhất định.

Sau khi đã Chuyển Sinh, đồng đạo tiếp tục được thêm thuộc tính nhân vật và bắt đầu những cuộc hành trình đầy thú vị phía trước.

Điều kiện cần để Chuyển Sinh : 

Khi bạn đạt cấp độ và đủ yêu cầu vật phẩm Thần Long Bái Vị

Chuyển Sinh nhân vật sẽ về cấp độ 100 nhận thêm thuộc tính chỉ số đặc biệt và tiếp tục cuộc hành trình thú vị cho quý đồng đạo

  • Tham gia tính năng: Thế Lực Chiến / Trồng Cây và các sự kiện khác. 

Thông tin chỉ số Chuyển Sinh

BÀI LIÊN QUAN :