Hệ thống sức mạnh tứ linh

Hoạt Động    2023-04-26 18:00:44

I. Giới thiệu hệ thống:

Bạn có thể đánh thức sức mạnh của tứ linh bằng việc thức tỉnh sức mạnh của các vị thần: Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long của vũ khí hoặc áo.

 • Sức mạnh của các vị thần sẽ tương khắc lẫn nhau: Huyền Vũ > Chu Tước > Bạch Hổ > Thanh Long > Huyền Vũ.
 • Và tất nhiên là trang bị đã đánh thức tứ linh sẽ mạnh hơn trang bị thường.
 • Nếu sức mạnh của tứ linh không tương khắc lẫn nhau thì sẽ không có gì xảy ra! (Chu Tước vs Thanh Long hoặc Bạch Hổ vs Huyền Vũ).

Biểu đồ về mối quan hệ tứ llinh

 • Sức mạnh của tứ linh chỉ áp dụng khi PVP.
 • Sức mạnh sẽ được so sánh khi tấn công.
 • Kẻ tấn công sử dụng sức mạnh tứ linh của vũ khí.
 • Kẻ bị tấn công sử dụng sức mạnh tứ linh của áo.
 • Dựa mà việc so sánh sức mạnh của tứ linh để biết sức mạnh tăng hay giảm
 • Trường hợp 2 tứ linh giống nhau thì sẽ dựa vào giai đoạn thức tỉnh để so sánh (Soul).
 • Nếu tứ linh của kẻ tấn công > kẻ bị tấn công: Sát thuơng tăng lên 10% ~ 30%.
 • Nếu tứ linh của kẻ tấn công < kẻ bị tấn công: Sát thuơng giảm xuống 4% ~ 15%..

* Ngoài ra, sau khi đánh thức sức mạnh của tứ linh, khi trang bị vật phẩm trên người. Nhân vật sẽ có một số hiệu ứng

Thay đổi màu sắc trên vũ khí cũng như trên đòn tấn công

Thay đổi về màu sắc ánh sán xung quanh trang bị & nhân vật.

II. Đánh thức tứ linh:

Các linh hồn tứ linh có thể mua từ Cashshop hoặc thông qua các sự kiện trong game.

III. Thay đổi tứ linh:

 • Mua linh hồn thạch (bạn muốn) và yêu hoa võ phù (bạn muốn).
 • Phải mang vũ khí trên người.
 • Sử dụng Yêu hóa võ phù trong túi đồ là chuyển.
BÀI LIÊN QUAN :