Hệ thống trang bị Điêu Sức

Hoạt Động    2023-02-19 14:56:33

Trang bị Điêu Sức  chính thức được ra mắt cộng đồng cao thủ giang hồ. Quý nhân sĩ hãy cùng theo dõi những thông tin cơ bản về loại trang bị mới này để tận dụng, gia tăng ngay sức mạnh cho bản thân nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 10/02/2016.

Giới thiệu & cách sở hữu trang bị Điêu Sức

Nhân sĩ có thể sở hữu trang bị Điêu Sức thông qua:

  • Tham gia tính năng: Phó Bản Sa Mạc / Vực Băng, Bang Hội Chiến và các sự kiện khác.

Trang bị Điêu Sức được trang bị tại ô trống [Trang bị mũi tên] trong giao diện CTR+E của nhân vật.

Văn Sức gồm 5 loại khác nhau, thuộc tính ẩn của mỗi loại sau khi cường hoá cũng khác nhau

Cường hóa & tăng bậc trang bị Văn Sức

Thiên Vân Thạch - (Thu thập thông qua sự kiện và tính năng game)

  • Thiên Vân Thạch có thể dùng để cường hoá cho trang bị Điêu Sức.
  • Điêu Sức mà bạn muốn tăng bậc phải được trang bị lên trên nhân vật mới có thể tiến hành tăng bậc.
  • Nguyên liệu để tăng bậc Điêu Sức là 1 Điêu Sức cùng loại mới có thể tiến hành tăng bậc.
  • Mỗi lần nâng cấp - cường hoá sẽ cần 1,000,000,000 Lượng.
  • Thành công: sẽ nhận được Điêu Sức tăng thêm 1 Bậc
  • Thất bại: Điêu Sức sẽ giảm một bậc cường hoá.

Giao diện cường hoá trang bị Điêu Sức.

BÀI LIÊN QUAN :