Mở bán gói sự kiện tháng 2

Sự Kiện    2023-02-08 22:46:07

Thời gian: 

  • Bắt đầu mở bán sau bảo trì ngày 07/02/2023
  • Kết thúc:  28/02/2023

   Thông tin:

                      Gói sự kiện tháng 12 sẽ có 3 gói theo mệnh giá như sau: 200.000 VNĐ / 200.000 VNĐ / 500.000 VNĐ

                      Chi tiết các gói quà như sau:

Lưu ý:

BÀI LIÊN QUAN :