Mừng Đại Lễ 30/04 - 01/05/2023

Sự Kiện    2023-04-23 01:27:30

 undefined hình 9 Thời gian:

  •  Bắt đầu: (sau bảo trì) ngày 23/04/2023
  •  Kết thúc: (dự kiến) (18:00) ngày 05/05/2023

 undefined hình 9 Giới thiệu: 

  •  Nhiệm vụ: Quà Mừng Đại Lễ
  •  Nơi nhận: NPC Môn chủ Huyền Bột Phái
  •  Nhiệm vụ tiến hành 20 lần / ngày

undefined hình 9 Hướng dẫn nhiệm vụ:

  •  Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Môn Chủ Huyền Bột (Huyền Bột Phái)

Đánh quái chênh lệch 15 cấp độ thu thập được 20 vật phẩm nhiệm vụ:   Cờ Đỏ Sao Vàng để đổi lấy  Túi Quà Mừng Đại Lễ.

Lưu ý:

  • Mỗi lần trả nhiệm vụ sẽ tiêu hao 1.000,000,000 Lượng
  • Vật phẩm nhiệm vụ có thể xếp chổng tối đa 200 cái.
  • Nhiệm vụ có thể gộp lại để trả một lần, hệ thống sẽ tự quy đổi.

 

BÀI LIÊN QUAN :