Nâng cấp cải tiến “Vũ khí, Trang bị” Khá tốt, Cao cấp

Tin Tức    2023-10-18 15:53:52

I.Giới thiệu sơ lược:

Hệ thống này có tác dụng gần giống như hệ thống chế tạo, như đó dễ nó được cải tiến hơn yêu cầu các bạn nhặt được vật phẩm đến nâng cao phẩm chất của trang bị dễ sử dụng hơn.

  • Hệ thống nâng cấp cải tiến không gây mất hiệu ứng option từ Vũ khí hoặc Áo như: Cường hoá, hợp thành, phẩm chấm, thuộc tính..vv điều không bị ảnh hưởng.
  • Cải tiến có tỉ lệ “Thất bại”, khi sử dụng nên dùng “Phúc Vạn Phù” 
  • Tỉ lệ thành công mặc định (chưa tính may mắn) là 45%.
  • Cường khóa thành công +1 bậc nâng cấp. Thường => Khá Tốt => Cao Cấp.
  • Nâng cấp thất bại sẽ -1 bậc Nâng Cấp.
  • Vật phẩm có được tham gia Trồng Cây hoặc các sự kiện khác trong game.

 Mảnh Nâng Cấp Trang Bị

 Mảnh Nâng Cấp Vũ Khí

II.Tiến Hành Nâng Cấp:

  • Yêu cầu: Vũ khí, trang bị từ cấp 140 trỡ lên mới có thể cái tiến vật phẩm.

BÀI LIÊN QUAN :