Ngày lễ tình nhân 2023

Sự Kiện    2023-02-10 14:38:20

 undefined hình 9 Thời gian:

- Bắt đầu: (sau bảo trì) ngày 10/02/2023
Kết thúc: (dự kiến) (18:00) ngày 24/02/2023

 undefined hình 9 Giới thiệu: 

Nhiệm vụ: Quà Tặng Ngọt Ngào
- Nơi nhận: NPC Môn chủ Huyền Bột Phái
- Nhiệm vụ tiến hành 20 lần / ngày

undefined hình 9 Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Môn Chủ Huyền Bột (Huyền Bột Phái)

- Đánh quái chênh lệch 15 cấp độ thu thập được 20 vật phẩm nhiệm vụ:   Hộp Quà Kẹo Valentine để đổi lấy  Túi Quà Valentine.

Lưu ý:

Mỗi lần trả nhiệm vụ sẽ tiêu hao 200,000,000 Lượng

Vật phẩm nhiệm vụ có thể xếp chổng tối đa 200 cái.

Nhiệm vụ có thể gộp lại để trả một lần, hệ thống sẽ tự quy đổi.

 


 

BÀI LIÊN QUAN :