Ra mắt thời trang tháng 9

Sự Kiện    2023-08-28 00:08:55

Mở bán: 30/08/2023 ~ 30/09/2023

Các hiệp khách có thể liên hệ trực tiếp Fanpage để tiến hành mua gói sự kiện Donate tháng 9.

Trang phục có hiệu ứng hỗ trợ hành động cho nhân vật khi mặc

Lưu ý:

  1. Thời gian hiệu ứng sẽ biến mất sau ngày 30/08/2023
  2. Nếu các hiệp khách mua sau ngày 30/09/2023 thì thời gian hiệu ứng kết thúc không thay đổi.
  3. Trang phục thời trang sở hữu sẽ là vĩnh viễn sẽ không biến mất.

Gói donate mở bán : 30/08/2023

BÀI LIÊN QUAN :