Thông tin Sever

Tin Tức    2023-08-10 10:27:05

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ

Thông tin máy chủ Hiệp Khách Truyền Kỳ

 • Version: 22.5
 • Exp : x1000
 • Sky : x50
 • Drop : x2
 • Gold : x5

Các lệnh cơ bản trong game

 • !help ( xem toàn bộ lệnh trong game )
 • !move ( ví dụ !move xtg : đến thành Xích Thiên Giới ) ( Map mở : ttq , xtg , ypg, lcq )
 • !lyhon ( cả 2 online cùng kênh để huỷ hôn )
 • !xoatuichinh ( xoá toàn bộ trong túi chính )
 • !xoatuiphu ( xoá toàn bộ túi phụ )
 • !xoa ( xoá trang bị khoá được đặt bên túi chính )
 • !xoavitri 0 - 35 ( xoá một vật phẩm trong túi )
 • !chuyentheluc ( người chơi có thể chuyển thế lực Chính <=> Tà )
 • !offattack ( dành cho Class thường )
 • !offbuff ( dành riêng cho đại phu Buff )
 • !xoahoahong ( xoá hoa hồng đã được tặng )
 • !xoahoado ( xoá hoa hồng đã được tặng )
 • !xoahoaxanh ( xoá hoa hồng đã được tặng )
 • !xoahothiengiap
 • !xoathaicuc 
 • !xoayeuhoa 
 • !xoayeuhoahaisan
 • !xoakeotrain 
 • !xoakeopk 
 • !xoahaclong 
 • !xoabachlong 
 • !xoahuyetlong 
 • !xoabichlong 
 • !xoabichlong7ngay
 • !xoalonglan 
 • !xoanghichchien
 • !xoamau500 
 • !xoamau700

Quy Định Cơ Bản 

 • Người chơi được phép login tối đa 4 tài khoản game (tính luôn các tài khoản treo Offline)
 • Người chơi có thể log Account để mở ShopOffline trước (hệ thống sẽ không tính treo Offline)
 • Các vấn đề Hack & Cheat & SK1 & Bug game & Change Skill sẽ banned các tài khoản có liên quan & tham gia 
 • Các bạn muốn công bằng khi chơi game thì phải báo ngay cho ADMIN và MOD để fix và khắc phục 

 

BÀI LIÊN QUAN :