_
Bài viết

Cách Sở Hữu Thần Thú

Thức Tỉnh Thần Thú:

- Từ Trứng (Thần thú) để có được Thần Thú thì bạn cần phải thực hiện quá trình Thức Tỉnh Thần Thú:

- Để Thức Tỉnh Thần Thú, bạn cần chuẩn bị các vật phẩm gồm: 01 Trứng (Thần thú) và 01 Lồng ấp (Thần thú).

 

 

Làm sao để sở hữu

Trứng (Thần Thú): mua tại ShopCash giá 200Cash

Lòng ấp (Thần Thú): mua tại Tiểu Lệ giá 100.000.000 lượng

 

Các bước thực hiện:

1. Bấm phải chuột vào Lồng ấp (Thần thú) trong túi nhân vật.

2. Chọn Đồng ý

3. Chọn Trứng (Thần thú) muốn ấp và bấm chuột / kéo vào lồng trứng để tiến hành Ấp trứng.

4. Chọn Đồng ý để hoàn tất.

5. Sau khi hoàn tất 4 bước trên, chỉ cần chuột phải để mở thần thú

 

Các cấp của Thần Thú:

Thần Thú của Yulgang Hiệp Khách có 4 cấp (tiến cấp) như sau:

1. Thông Thường: cấp bậc nhận được ngay sau khi Thần Thú được thức tỉnh.

2. Cao Cấp: cấp bậc được tiến hóa lên từ Thông Thường.

3. Quý Hiếm: cấp bậc được tiến hóa lên từ Cao Cấp.

4. Huyền Thoại: cấp bậc cao nhất, được tiến hóa lên từ Quý Hiếm.

Thần Thú Thượng Cổ:

Thần Long

Phụng Hoàng

Thần Thú:

Thần Quy

Thần Lang

Linh Xà

Linh Miêu

 

Tiến Hóa Thần Thú:

- Để tiến hóa Thần thú, bạn cần chuẩn bị các vật phẩm sau:

- Vật phẩm gốc:

  • 01 Thần thú cần tiến hóa.

- Vật phẩm bổ trợ:

  • 01 Thần thú đồng cấp tiến hóa với Thần thú cần tiến hóa (có thể khác loại).
  • 01 Thần thú Chân hỏa phù (không bắt buộc).
  • 01 Thần thú Thanh Ngọc Phù (không bắt buộc).

1. Đến gặp và trò chuyện với NPC Tiểu Lệ (thành Huyền Bột Phái).

2. Chọn Tiến hóa Thần thú.

3. Đặt Thần thú cần tiến hóa vào bảng tiến cấp (bấm phải chuột vào vật phẩm hoặc giữ trái chuột để kéo vật vào bảng tiến cấp).

4. Đặt các nguyên liệu bổ trợ vào bảng tiến cấp.

5. Chọn Đồng ý.

 

Kết quả của quá trình tiến hóa có thể thành công hoặc thất bại:

- Khi tiến hóa thành công, Thần thú sẽ:

  • Tăng thêm 1 cấp độ tiến hóa.
  • Giữ nguyên cấp độ tăng cường nếu có sử dụng Thần thú Thanh Ngọc Phù. Cấp độ tăng cường về 0 nếu không sử dụng Thần thú Thanh Ngọc Phù.

 

- Khi tiến hóa thất bại, Thần thú sẽ: giữ nguyên cấp độ tăng cường và cấp độ tiến hóa ban đầu.

- Khi tiến hóa Thần thú dù thành công hay thất bại thì các nguyên liệu / nguyên liệu hỗ trợ đều được thu hồi bởi NPC.

Hiệp Khách có thể sở hữu không giới hạn số lượng Thần Thú. Tuy nhiên, bạn chỉ được chọn duy nhất 1 Thân thú làm đồng hành trong chiến đấu.