_
Bài viết

Siêu lễ hội thời trang (14.05)

Thời gian:

  • Bắt đầu: (dự kiến) (09:00) ngày 14/05/2024.
  • Kết thúc: (dự kiến) (bảo trì) ngày 28/05/2024.

 Giới thiệu: 

~ Mở rương Bộ sưu tập thời trang (Nam) có cơ hội nhận được trang phục nam hấp dẫn ~


~ Mở rương Bộ sưu tập thời trang (Nữ) có cơ hội nhận được trang phục nữ xinh xẻo ~


 

Mô tả vật phẩm:

 

  • Thời trang vĩnh viễn, có thể hợp thành, cường hóa, giao dịch, chuyển đổi...