• HẠNG
 • NHÂN VẬT
 • CẤP
 • VÕ HUÂN
 • MÁY CHỦ
 • Tinh Thông Cận Chiến | Đao Pháp Chí Mạng
  • Linh hoạt
  • Bền bỉ
 • Thanh Thoát Uyển Chuyển | Kiếm Ảnh Vô Song
  • Sát thương
  • Linh hoạt
 • Chiến Tướng Kiên Cường | Dũng Mãnh Tiên Phong
  • Cận chiến
  • Bền bỉ
 • Phá Thiên Thần Tiễn | Sát Thương Hỗn Hợp
  • Tầm xa
  • Đa mục tiêu
 • Bật Thầy Trị Liệu | Công Thủ Toàn Diện
  • Tầm Xa
  • Hỗ trợ
 • Thích Khách Nhanh Nhẹn | Lấy Công Làm Thủ
  • Cận chiến
  • Sát thương
 • Âm Luật Xuất Kích | Trợ Thủ Chiến Đội
  • Khống chế
  • Hỗ trợ
 • Thiên Ma Thần Công | Hoành Tảo Thiên Quân
  • Sát Thương
  • Bền bỉ
 • Kiếm Thuật Biến Ảo | Thanh Thoát Tiêu Diêu
  • Khống chế
  • Linh hoạt
 • Tàn Ảnh Thuật | Khống Chế Tầm Xa
  • Cận Chiến
  • Khống chế
 • Bạo Kích Xạ Tiễn | Bách Phát Bách Trúng
  • Tầm xa
  • Sát thương
 • Sức Mạnh Vô Song | Hoành Tảo Thiên Hạ
  • Cận chiến
  • Sát thương
 • Bách Độc Xuyên Tâm | Vạn Cổ Xuất Chiến
  • Độc sát
  • Khống chế