_
Bài viết

Giải nhiệt mùa hè

Thời gian

  • Bắt đầu :  14/05/2024 
  • Kết thúc :  28/05/2024

Giới thiệu

  • Nhiệm vụ "Kem tuyết giải nhiệt"
  • NPC Thiên Vân Nhạc (Huyền Bột Phái)
  • Nhiệm vụ hoàn thành 15 lần / ngày

Hướng dẫn nhiệm vụ

  • Các Hiệp Khách nhận vụ tại NPC Thiên Vân Nhạc
  • Sau đó đánh quái chênh lệch 15 level mang về 20 Kem tuyết  
  • Không nhận nhiệm vụ thì sẽ không rớt vật phẩm nhiệm vụ.
  • Kem tuyết có thể tích tối đa 9999 vật phẩm.

Phần thưởng