_
Bài viết

Quà tặng kinh nghiệm tháng 05

Hiệp Khách Truyền Kỳ xin công bố quà tặng kinh nghiệm tháng 5 !

Thời gian:

  • Sau bảo trì ngày 13/05/ ~ 01/06/2024.

Đối tượng:

  • Nhân vật có cấp độ từ 10 - 79.

Quà tặng & Hướng dận nhận quà:

 

Thảo Tâm Đơn 100% (24 giờ) [Khoá]

  • Đến gặp NPC : Thiên Vân Nhạc tại Huyền Bột Phái để nhận nhiệm vụ "Quà tặng kinh nghiệm".
  • Nhiệm vụ nhận trả không cần thực hiện.
  • Nhiệm vụ chỉ có thể thực hiện 1 lần mỗi ngày.