_
Bài viết

Chính sách Exp và Exp khi tổ đội

Nhằm mục tiêu tiếp cận nhiều người chơi mới hơn, cũng như giúp tăng tốc giai đoạn luyện cấp để người chơi nhanh chóng đạt cấp độ mong muốn một cách sớm nhất.

BQT quyết định thay đổi chính sách EXP và EXP khi tổ đội cụ thể như sau:

Chính sách Exp và EXP khi tổ đội trước đây:

Chính sách Exp và Exp khi tổ đội sau cập nhật:

Cập nhật và điều chỉnh sau bảo trì ngày 13/05/2024

Bảng trên có thể đọc hiểu như sau:

  • Khi solo người chơi sẽ nhận được 100% EXP từ quái vật.
  • Khi PT với 1 nhân vật (trong PT có 2 nhân vật) cả PT sẽ nhận được 160% Exp từ quái vật. Phân chia EXP trong PT mỗi nhân vật sẽ nhận 80% (EXP/1 quái vật thấp hơn 20% so với solo)
  • Khi PT với 2 nhân vật (trong PT có 3 nhân vật) cả PT sẽ nhận 180% EXP từ quái vật. Phân chia EXP trong PT mỗi nhân vật sẽ nhận 60% (EXP/1 quái vật thấp hơn 40% so với solo)
  • Tương tự như trên đối với PT có 4- 5 nhân vật
  • Nếu trong tổ đội có nhiều hơn từ 3 nhân vật có hệ phái giống nhau, lượng Exp tổ đội nhận được sẽ giảm đi 50%.
  • Nếu tổ đội từ 3 thành viên trở lên không có hệ phái nào giống nhau, lượng Exp tổ đội nhận được sẽ tăng thêm 50%.