_
Bài viết

Thông Tin Về Thú Cưng

1. Mua thú cưng từ ShopCash:

 • Sau khi mua một trứng từ ShopCash, có thể mở nó và thu được một lá bùa gọi thú bằng cách click chuột phải vào quả trứng.
 • Khi độ trung thành của thú cưng giảm xuống mức thấp nhất, bạn phải tiêu 1,000,000 gold để triệu hồi thần thú.
 • Giá trứng thú tại ShopCash: 299@Cash

2. Mua bùa gọi Thú cưng qua giao dịch hoặc shop:

 • Trứng của thú và bùa gọi thú có thể tự do giao dịch trong Hiệp Khách Truyền Kỳ. Khi giao dịch thì cấp độ của thú cưng và chỉ số được giữ nguyên, những yêu cầu khi giao dịch thú cưng:

- Người cho phải làm trống ô trang bị thú.
- Khi thú cưng được giao dịch, độ trung thành sẽ bằng 0 do đó cần phải tiêu 1,000,000 gold để triệu hồi thần thú..

3. Gọi Thú cưng:

 • Không có yêu cầu trong việc sở hữu Trứng Thú hay Bùa Gọi Thú.

4. Đăng ký một lá bùa gọi Thú cưng:

 • Trong cửa sổ trang bị của bạn, có một ô nhỏ vẽ hình thú cưng.
 • Bạn có thể đăng ký bùa gọi thú bằng cách đặt nó vào ô đó.
 • Một lần đăng ký sẽ xuất hiện một nút nhỏ bên phải, click vào đó để gọi thú hoặc bạn có thể thu hồi thú bằng cách nhấn nút đó lần nữa.
 • Bạn cũng có thể gọi thú hay thu hồi thông qua của sổ trạng thái.
 • Triệu gọi: Thời gian giữa triệu gọi và thu hồi là 3 giây.
 • Thu hồi: Khi thú cưng được thu hồi. Độ trung thành của nó sẽ giảm xuống 10 và bạn không thể gọi lại trong vòng 30 giây. (Khi thú cưng của bạn bị thu hồi do ngắt kết nối từ máy chủ, độ trung thành của chúng sẽ không bị giảm).

5. Chăm sóc Thú cưng:

 • Độ trung thành của Thú quá thấp sẽ dẫn đến bị giới hạn khả năng và kinh nghiệm của chúng.
 • Mặt khác, khi độ trung thành của chúng cao, điểm thưởng sẽ được cộng vào kĩ năng và kinh nghiệm của chúng.
 • Độ trung thành của Pet giảm theo thời gian do đó cần phải cho chúng ăn để tăng độ trung thành của chúng.
 • Mức độ trung thành của thú được hiển thị trên thanh máu của chúng phía dưới thanh máu của nhân vật khi chúng được triệu gọi.

6. Các mức độ trung thành khác nhau của Thú cưng:

Khi độ trung thành của chúng giảm xuống thấp nhất, thú cưng sẽ không thể triệu hồi nếu như độ trung thành không được tăng lên bằng vật phẩm đặc biệt cho dù có cho thú cưng ăn.

7. Nuôi thú cưng:

 • Thú cưng sẽ chia sẻ điểm kinh nghiệm với nhân vật trong game. Bằng cách mở cửa sổ chức năng (Ctrl+O) có thể phân bổ lại điểm kinh nghiệm nhận được giữa Nhân vật và Thú cưng.

8. Giới hạn cấp độ của Thú cưng:

 • Khi cấp độ của Thú cưng bằng cấp độ của Nhân vật, nó sẽ không thể có thêm điểm kinh nghiệm tới khi nào nhân vật thăng cấp. Nói cách khác cấp độ của thú cưng phụ thuộc vào cấp hiện tại của nhân vật chủ.

9. Thăng cấp Thú cưng:

 • Thú cưng được thăng cấp thông qua những nhiệm vụ giống như hệ thống những nhiệm vụ thăng cấp của nhân vật. Sinh lực (HP) của thú cưng và khí công sẽ tăng khi mỗi lần thăng cấp cũng như khi lên cấp độ.

 

10. Hợp thành thuộc tính cho Thú cưng:

 • Hiệp Khách có thể thêm thuộc tính trực tiếp lên thú cưng bằng cách sử dụng những vật phẩm đặc biệt.
 • Ban đầu, Hiệp Khách chỉ có thể thêm 2 thuộc tính cho Thú cưng, nhưng khi mỗi lần thăng cấp, dòng thuộc tính sẽ mở thêm.
 • Khi Thú cưng của Hiệp Khách đã thăng cấp lần 3, nó sẽ có tới 5 dòng thuộc tính để tăng thêm. (Tuy nhiên, chỉ có thể hợp thành 2 loại thuộc tính giống nhau).
 • Khi Hiệp Khách hợp thành Thú cưng thất bại, bạn chỉ mất ngọc và sẽ không có công dụng nào lên Thú cưng.
 • Hợp thành vật phẩm của Thú cưng, vật phẩm của thú cưng cũng tương tự, chỉ khác nhau là những thuộc tính thêm vào loại thuộc tính nào được thêm.
 • Có 01 lọai ngọc dành riêng cho vật phẩm của Pet, và được thực hiện bởi NPC Thú Cưng.
 • Khi hợp thành thất bại thì chỉ có ngọc bị mất.

11. Cường hóa thú cưng:

 • Cường hóa vật phẩm cho Thú cũng tương tự như việc cường hóa vật phẩm thông thường và cũng tăng lực phòng thủ cho trang bị.
 • Khi thất bại thì vật phẩm cũng sẽ mất theo Ngọc