_
Bài viết

Tính năng Auto Offline

- Auto Offline nhằm mục đích hỗ trợ các bạn treo auto hiệu quả hơn, hạn chế được tình trạng lag, mất kết nối do mất điện, mất mạng, mạng không ổn định.

- Mục đích là chỉ để hỗ trợ treo máy thuận tiện hơn nên Auto Offline sẽ không có các chức năng mở rộng như lọc đồ, tự nhặt đồ/mua/bán đồ .

- Để sử dụng Auto Offline chỉ có thể treo tại kênh NonPK, Không sử dụng Máu và Sâm sự kiện tốt nhất nên mua Máu và Sâm tại Bình Thập Chỉ 

Sở hữu Auto Offline: 

Người chơi mua tại ShopCash 
Giá: 100Cash / 1 Auto Offline / 16 tiếng

Lệnh cơ bản cần biết khi Auto Offline:

 • !auto - để xem thông tin cài đặt Auto Offline
 • !auto start - bắt đầu treo Auto Offline ( đối với nhân vật đánh quái )
 • !auto buff - bắt đầu treo Auto Offline ( đối với nhân vật đại phu Buff )
 • !auto hp <giá trị> - tỉ lệ giúp hồi phục máu 
  • để điều chỉnh tỉ lệ % máu sẽ sử dụng thuốc hồi sinh mệnh (hệ thống sẽ ưu tiên dùng thuốc xịn nhất trước được cài đặt trong Auto Nội Quải Hoàn)​
 • !auto mp <giá trị> - tỉ lệ giúp hồi phục nội công
  • để điều chỉnh tỉ lệ % máu sẽ sử dụng thuốc hồi nội công (hệ thống sẽ ưu tiên dùng thuốc xịn nhất trước được cài đặt trong Auto Nội Quải Hoàn)
 • !auto pt add <name>  - để thêm <name> vào danh sách tổ đội. Luôn gửi lệnh tổ đội cho <name> nếu không ở trong tổ đội.​
 • !auto pt del <name> - để xoá <name> khỏi danh sách tổ đội.​
 • !auto range x - để điều chỉnh khoảng cách tấn công sang x​
 • !auto move x - để điều chỉnh khoảng cách di chuyển sang x​

Nếu không thiết lập hồi hp/ mp/ di chuyển..v.v, hệ thống sẽ tự thiết lập theo mặc định

Ngoài ra còn 1 số chức năng khác của Auto Offline sẽ dần được phát triển thêm cho giống với hệ thống ingame nhất.​

Cài đặt Auto Offline

1. Đối với nhân vật sử dụng Skill:

 • Trước khi Offline nên cài đặt Auto Nội Quải Hoàn ( Auto ingame ) để hệ thống ghi nhớ thao tác : >>>Auto Nội Quải Hoàn<<<

Skill

2. Đối với nhân vật sử dụng Buff ( Đại Phu, Cung Thủ )

 • Trước khi Offline nên cài đặt Auto Nội Quải Hoàn ( Auto ingame ) để hệ thống ghi nhớ thao tác : >>>Auto Nội Quải Hoàn<<<
 • Không áp dụng đại phu Buff thăng thiên cho cả Team nhóm. Vì vậy bắt buộc học Skil

Đại Phu

3. Hồi thành phù

 • Khi nhân vật hết máu hoặc sâm nhân vật sẽ tự Hồi Thành Phù và Disconnect game
  • Vì vậy người chơi phhải tự động chuẩn bị máu và sâm trong túi.
 • Khi nhân vật chết sẽ được Hồi Thành Phù trong khoản thời gian nhất định
  • Hệ thống sẽ ra bãi lại cho nhân vật sử dụng Auto Offline.

Lưu ý:

Treo Auto Offline khi hết hạn hệ thống sẽ kích nhân vật ra khỏi Game.